Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 30 2015

eternityoffeeling
0678 9f44
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadotty dotty
eternityoffeeling
eternityoffeeling
1721 9d51
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
eternityoffeeling
4486 56b9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
eternityoffeeling
5522 ad52
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
eternityoffeeling
8690 f8fd
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoopsiak oopsiak
eternityoffeeling
eternityoffeeling
9314 1c37
Reposted frombiru biru viahomefromhome homefromhome
eternityoffeeling
Reposted frombiru biru viahomefromhome homefromhome
eternityoffeeling
7989 7151
Reposted fromretaliate retaliate viahomefromhome homefromhome

April 15 2015

eternityoffeeling
8017 08b6
Reposted fromzupazazjii zupazazjii
eternityoffeeling
6705 972d
Jeszcze tylko mistrz by się przydał! :)
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapimpmyheart pimpmyheart
eternityoffeeling
Uniwersalny sposób na szczęście:

Albo należy zmniejszyć oczekiwania, albo zwiększyć wysiłki.
— Buddyjscy mnisi.
Reposted fromr3m0 r3m0 viapimpmyheart pimpmyheart
eternityoffeeling
eternityoffeeling
wydaje mi się, że to jest kwestia miłości. im bardziej człowiek ukocha jakieś wspomnienie, tym większej nabiera ono mocy i tym bardziej zaczyna przypominać fantazję.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom viapastelove pastelove
eternityoffeeling
3455 ecba
Reposted frommartynkowa martynkowa viapastelove pastelove
eternityoffeeling
wierzę w używanie piosenek do powiedzenia pewnych rzeczy.
— i nigdy nie przestanę.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viapastelove pastelove
eternityoffeeling
5007 886e
Reposted fromaniczorka aniczorka viamarriage marriage

March 16 2015

eternityoffeeling
4543 03b3
Reposted fromzupazazjii zupazazjii
eternityoffeeling
5890 902b
Reposted fromzupazazjii zupazazjii
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl