Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

eternityoffeeling
3902 594b
eternityoffeeling
Reposted frombluuu bluuu viapastelove pastelove
eternityoffeeling
3237 aeee
Reposted frommartynkowa martynkowa viapastelove pastelove
eternityoffeeling
4839 da21
Reposted frompamieciodlegle pamieciodlegle viapastelove pastelove

May 11 2015

eternityoffeeling
2294 ef1b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagwiazdeczka gwiazdeczka
eternityoffeeling
Spotkali się po to, żeby się kochać przez całe życie. Żeby jednak tak się stało, toś z kimś musiał się rozstać, ktoś kogoś musiał zdradzić, zakochać się w kimś innym, a potem uwierzyć, że tym razem stał się prawdziwy cud. Miłość na całe życie.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromginger1708 ginger1708 viagwiazdeczka gwiazdeczka

May 01 2015

9870 55d0 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaNails Nails
eternityoffeeling
5296 e50a
eternityoffeeling
9219 5792
Reposted fromskatrix skatrix viapurpurowyrower purpurowyrower
eternityoffeeling
eternityoffeeling
5609 29ee
Reposted fromAliceHowards AliceHowards viaserowa serowa
eternityoffeeling
8019 9264 500
Reposted fromsusano susano viaserowa serowa
eternityoffeeling
 Trzeba wszystko uporządkować. Musisz się zdecydować, czego chcesz się trzymać. Musisz wiedzieć, co trwa, a co przeminęło. I czasami ustalić, czego nigdy nie było. I musisz sobie pewne rzeczy odpuścić
— Lois Lowry
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaserowa serowa

April 30 2015

eternityoffeeling
Szukając szczęścia może się niechcący z nim rozstałeś.
— Huczuhucz
Reposted fromMissMurder MissMurder viaGirlTiger GirlTiger
eternityoffeeling
Jesteśmy po to, by ratować siebie nawzajem.
— sann.soup.io
Reposted fromAng3ll Ang3ll viafeelingthemoment feelingthemoment
eternityoffeeling
Nie pozwól nikomu, by gasił Twój blask tylko dlatego, że razi go w oczy.
— ☺
Reposted fromorchis orchis viafeelingthemoment feelingthemoment
eternityoffeeling
Nie ma pośpiechu. Jeśli coś jest nam przeznaczone, wydarzy się – we właściwym czasie, z odpowiednią osobą i z dobrych powodów.
eternityoffeeling
Szczęście to najpierw odwaga.
— 'Trzy metry nad niebem'
eternityoffeeling
0583 1ff1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadotty dotty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl